ไร่ดินดีใจ เรียนรู้และพึ่งพาตนเองในวิถีธรรมชาติ

ไร่ดินดีใจ เป็นการทดลองใช้ชีวิตในแบบที่เลือก ได้พอใจที่จะอยู่ภายในวิถีชีวิตที่ไม่ได้ถูกกำหนดมากโดยภาวะเศรษฐกิจภายนอก จากวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่ต้องขึ้นรถเมลล์ไปทำงานตอนเช้า เสียเวลามากมาย ไปกับการเดินทางที่ไม่คุ้มค่าในรถ และต้องอยู่กับควันพิษและเสียงดังรบกวนในเมืองใหญ่ กลับมาควบคุมเวลาด้วยตนเอง ได้ตื่นแต่เช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมกับชีวิตและธรรมชาติ ที่แม้จะขาดสิ่งรื่นเริงบันเทิงใจ แต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาตอบแทน


ไร่ดินดีใจ เกิดจากความต้องการที่จะพึ่งพาตนเองในวิถีธรรมชาติ กินและใช้ผลผลิตที่เกิดจากการเพาะปลูกในไร่ ไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูดินที่เคยผ่านการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีมายาวนาน ด้วยวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมี และทำการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักสมุนไพรฉีดพ่นสมุนไพรที่ใช้มาจากในไร่ที่ปลูกไว้ใช้ประโยชน์ในบ้าน นอกจากไร่แล้วยังมีการแบ่งพื้นที่เป็นสวนผลไม้ สวนสมุนไพร และผักพื้นบ้าน ที่มีให้กินได้ตลอดปี มีต้นกระเจี๊ยบพันธุ์พื้นบ้านฝักใหญ่เก็บกินได้ทั้งปี ต้นมะกรูด ส้มซ่า ส้มป่อย อัญชัญ ที่เอามาทำสมุนไพรสระผม มีงาและถั่วเขียวในไร่ ที่ปลูกในระบบเกษตรกรรมธรรมชาติเป็นปุ๋ยพืชสดและเก็บเกี่ยวผลผลิตมาบริโภค


ผลผลิตที่ได้ในไร่ที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจะพึ่งพาตนเอง งาที่ปลูกในไร่นำมาแปรรูปโดยหีบเป็นน้ำมันงา โดยใช้เครื่องบีบแบบไฮโดรลิกเพรส(Hydraulic press)ขนาดเล็ก ที่ใช้แรงงานของคน โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันที่หีบได้จากการสกัดแบบนี้เรียกว่า การสกัดแบบเย็น (cold pressed) ทำให้ได้น้ำมันงาที่ไม่ผ่านความร้อน และยังคงคุณค่าของสารอาหารต่างๆไว้ได้ครบถ้วน น้ำมันงาที่บีบได้นำไปใช้ปรุงอาหารในครอบครัว และใช้บำรุงผิว ใส่ผม ทากันแดด และใช้เป็นน้ำมันนวดตัวคลายเส้นได้ดี


อีกผลผลิตหนึ่งของไร่ดินดีใจในการพึ่งพาตนเอง คือผงถั่วเขียวทำความสะอาดผิว ที่ผลิตจากถั่วเขียวที่ปลูกในไร่ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อใช้ทำปุ๋ยพืชสด ส่วนหนึ่งเก็บไว้ทำพันธุ์และบริโภคในครอบครัว อีกส่วนหนึ่งนำมาบดเป็นผง ไว้ใช้ทำความสะอาดผิวแทนสบู่ ช่วยชำระล้างความมันส่วนเกินได้ดี มีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบและทำให้ผิวนุ่มนวลเนียนสะอาดด้วย


นอกจากนั้นยังมีสมุนไพรสระและบำรุงผม ใบหมี่ ส้มซ่า มะกรูด ซึ่งเป็นอีกผลผลิตหนึ่งที่ผลิตเพื่อใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด โดยเน้นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่น จากต้นมะกรูดเก่าแก่ของบ้าน ต้นส้มซ่าที่ปลูกไว้รอบๆบ้าน และใบของต้นหมี่ ไม้ที่พบได้ทั่วไปในท้องถิ่น เป็นสูตรเก่าแก่ที่นำมาใช้ทำความสะอาดผม เหมือนที่คุณตาคุณยายเคยใช้ ใช้แล้วทำให้หนังศรีษะสะอาด สดชื่น ช่วยบรรเทาอาการผมร่วง และช่วยให้ผมดำเป็นเงางาม ไม่มีรังแค ปลอดภัยต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อม


ในไร่มีธัญพืชที่ปลูกไว้บริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ ในสวนมีผลไม้ มีสมุนไพรไว้ในยามเจ็บป่วย เราพยายามที่จะพึ่งพาตนเอง ในเรื่องรายจ่ายส่วนอื่นๆด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขายให้กับผู้ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ หลีกเลี่ยงสารเคมีที่เป็นอันตราย และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม


ในอนาคตเราพยายามจะให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเองในวิถีธรรมชาติ เรามีกิจกรรมเรียนรู้ในวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติสำหรับครอบครัว และเด็กๆที่ต้องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และมีความสุขกับการทำเกษตรด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทำงานในไร่นา มีกิจกรรมการเก็บเกี่ยวในไร่นาตลอดฤดูกาลเพาะปลูกกำพล กาหลง

เจ้าของไร่

กำพล กาหลง เคยทำงานที่มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ งานสื่อต่างๆ และเขียนคอลัมน์ในวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติของมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา


หทัยชนก อินทรกำแหง

เจ้าของไร่

หทัยชนก อินทรกำแหง เคยทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการและเผยแพร่ ในองค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ทำงานในเรื่องป่าชุมชน และการพัฒนาองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันหันมาทำไร่เกษตรกรรมธรรมชาติ และแปรรูปผลผลิตเกษตรจากไร่ของตนเองเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


ปัจจุบัน


ปัจจุบันทั้งคู่หันมาทำไร่เกษตรกรรมธรรมชาติ และแปรรูปผลผลิตเกษตรจากไร่ของตนเองเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


ชมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา


เยี่ยมชม
ฟาร์ม
ผลผลิตตาม
ฤดูกาล
ผลิตภัณฑ์
ที่เราทำ
ที่พัก
กิจกรรม
การเรียนรู้