เกษตรอินทรีย์

June 5, 2020

ผืนดินมีชีวิตที่ไร่ดินดีใจ

ในไร่ของเรา ดินได้รับการปรับปรุงมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว ด้วยความเชื่อที่ว่า ดินสามารถฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวมันเอง เราจึงใช้เทคนิคหลายๆแบบตามความเข้าใจและความเชื่อมั่นในแบบของเราเพื่อฟื้นฟูดิน และนี่เป็นเรื่องราวของการฟื้นฟูดิน ในแบบของไร่ดินดีใจ